Ochrona danych

1. Ogólne informacje

Poniżej znajdziesz prosty opis tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej Polityce prywatności podanej poniżej. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje zachowanie związane z przeglądaniem zawartości witryny może być poddane analizie statystycznej. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Twoje zachowanie związane z przeglądaniem zawartości witryny jest z reguły analizowane anonimowo – tzn. że nie można przypisać konkretnie do Ciebie poszczególnych aktywności, które wykonujesz na naszej stronie internetowej. Możesz nie zgodzić się na tę analizę lub zapobiec jej poprzez nieużywanie niektórych narzędzi. Możesz również wyrazić sprzeciw wobec takiej analizy. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższej Polityce prywatności.

2. Informacje obowiązkowe

Administratorzy tej strony bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Przetwarzamy je w sposób poufny i zgodny z ustawowymi przepisami o ochronie danych, a także zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy.
Zwracamy uwagę na to, że przesyłanie danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) nie gwarantuje ich bezpieczeństwa. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.
Informacje o administratorze danych
Administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Nivona Apparte GmbH
Südwestpark 49
90449 Nürnberg
Telefon: 0911 2526630
e-mail: info@nivona.com

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz cofnąć wyrażoną zgodę. Wystarczy zwykły e-mail wysłany do nas. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na prawidłowe i zgodne z prawem przetwarzanie danych dokonywane przed wycofaniem zgody.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym do spraw ochrony danych jest Państwowy Inspektor Ochrony Danych państwa federalnego, w którym nasza firma ma swoją siedzibę. Wykaz inspektorów ochrony danych, wraz z ich danymi kontaktowymi, można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo do otrzymania lub przekazania osobie trzeciej danych osobowych, które automatycznie przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu elektronicznego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Informacje, blokowanie, usuwanie
W ramach obowiązujących przepisów ustawowych przysługuje Ci prawo do bezpłatnej informacji o Twoich danych osobowych, które przechowujemy, w tym o ich pochodzeniu i celu przetwarzania oraz, w razie potrzeby, prawo do poprawiania, blokowania lub usuwania tych danych. W celu uzyskania dalszych informacji na temat tej i innych kwestii związanych z danymi osobowymi, można skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym powyżej.

3. Inspektor ochrony danych

Powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych w naszej firmie. Jego dane kontaktowe to:

Marc Fuchs (DATEV eG)
Sigmundstraße 172
90329 Nürnberg
e-mail: marc.fuchs@datev.de

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

Niektóre strony internetowe używają plików cookie, czyli tzw. ciasteczek. To małe pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze i przechowywane w przeglądarce. Ciasteczka nie wyrządzają szkód na komputerze i nie zawierają wirusów. Służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane „ciasteczka sesyjne”. Po zakończeniu Twojej wizyty są one automatycznie usuwane. Inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu, dopóki sam ich nie usuniesz. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas następnej wizyty.
Możesz ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, abyś był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalać na ich działanie tylko w wybranych sytuacjach, wykluczyć akceptację plików cookie, a także włączyć automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej strony internetowej. Pliki cookie, które są wymagane do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych, żądanych przez Ciebie funkcji (np. funkcja koszyka) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli przechowywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie służące do analizy zachowania użytkownika podczas surfowania w Internecie) zostaną one omówione osobno w niniejszej Polityce prywatności.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje analizy statystyk stron internetowych Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje ciasteczka. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez Ciebie z tej witryny są z reguły przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Przechowywanie plików cookie Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Administrator witryny ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji swojej strony internetowej, jak i prowadzenia działań reklamowych.

Anonimizacja adresu IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. Oznacza to, że Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. W imieniu administratora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania przez Ciebie ze strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronach internetowych oraz świadczenia operatorowi innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych oraz Internetu. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku istnieje możliwość, że nie będziesz mógł w pełni wykorzystywać wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto możesz uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając oraz instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zawarliśmy z Google umowę powierzenia przetwarzania danych i w pełni stosujemy się do surowych wytycznych niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

6. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek serwisu YouTube, który jest obsługiwany przez Google. Administratorem strony jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Jeśli odwiedzisz jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest przy tym informowany, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Można temu zapobiec poprzez wylogowanie się z konta YouTube. Korzystanie z serwisu YouTube pozwala na atrakcyjną prezentację naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dalsze informacje na temat zakresu przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w Polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi Map Google za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Do korzystania z funkcji Map Google konieczne jest zapisanie Twojego adresu IP. Informacja dotycząca adresu IP jest z reguły przesyłana na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywana. Dostawca tej strony nie ma wpływu na taki transfer danych. Korzystanie z Map Google wpływa na uatrakcyjnienie prezentacji naszych ofert online i łatwego wyszukiwania miejsc, które wskazaliśmy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Więcej informacji na temat zakresu przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w Polityce prywatności Google pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

7. Obowiązkowe informacje zgodnie z art. 12 i kolejnymi RODO

Dane kontaktowe administratora

Imię: Peter
Nazwisko: Wildner
Dane kontaktowe (służbowe)
Firma: NIVONA Apparate GmbH
Adres: Südwestpark 49
Telefon: 90449 Nürnberg
e-mail: peter.wildner@nivona.com

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Dane kontaktowe (służbowe)
Firma: Marc Fuchs (DATEV eG)
Adres: Sigmundstraße 172; 90329 Nürnberg
e-mail: marc.fuchs@datev.de


Skąd czerpiemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane są gromadzone od Ciebie. Przetwarzanie podanych przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zobowiązań umownych wynikających z zawartej z nami umowy. W ramach środków poprzedzających zawarcie umowy (np. pozyskanie danych podczas potencjalnego procesu zakupu) konieczne jest podanie danych osobowych. Brak podania żądanych danych uniemożliwia zawarcie umowy.
W celu świadczenia naszych usług może być konieczne przetwarzanie danych osobowych, które otrzymaliśmy za Twoją zgodą i do odpowiednich celów od innych firm lub pozostałych stron trzecich, np. urzędów skarbowych, Twoich partnerów biznesowych itp. Ponadto możemy przetwarzać dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, np. stron internetowych, z których korzystamy za zgodą i wyłącznie do celów realizacji danej umowy.

Cele i podstawy prawne przetwarzania
Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i Federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG). Przetwarzanie danych osobowych wynika z wyrażenia Twojej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Również zgody, które zostały udzielone przed wejściem w życie RODO (25 maja 2018 r.), mogą zostać cofnięte. Nie ma to wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Przykład: przesłanie newslettera, zgoda na przekazywanie na Twoje żądanie podanych przez Ciebie danych podmiotom trzecim (np. bankom, towarzystwom ubezpieczeniowym, akcjonariuszom itp.).

Wypełnienie zobowiązań umownych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
Cele przetwarzania danych wynikają z jednej strony z podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, a z drugiej strony z konieczności wypełnienia obowiązków wynikających z zawartej z Tobą umowy. Na podstawie ustawowych wytycznych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) lub w interesie publicznym (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO). Cele przetwarzania danych wynikają również z wymogów prawnych lub leżą w interesie publicznym (np. przestrzeganie obowiązków dotyczących przechowywania danych, dowody przestrzegania obowiązków informacyjnych doradcy podatkowego).

Ważenie interesów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
Cele przetwarzania danych wynikają z ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów. Konieczne może być przetwarzanie podanych przez Ciebie danych poza faktycznym wykonaniem umowy. Nasz prawnie uzasadniony interes może być wykorzystany w celu uzasadnienia dalszego przetwarzania podanych przez Ciebie danych, pod warunkiem, że Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności nie zostaną naruszone. Naszym uzasadnionym interesem może być: dochodzenie roszczeń prawnych, obrona przed roszczeniami z tytułu odpowiedzialności, zapobieganie czynom karalnym.

Kto otrzymuje dostarczone przez Ciebie dane osobowe?
W obrębie naszej firmy dostęp do dostarczonych przez Ciebie danych osobowych otrzymują te działy, którym dane są potrzebne do wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych, oraz które są uprawnione do przetwarzania tych danych. Ponadto zgodnie z zawartą z Tobą umową, dane dostarczone przez Ciebie mogą być przekazywane tylko tym podmiotom, które potrzebują takich danych z przyczyn prawnych, np. urzędom skarbowym, instytucjom ubezpieczeń społecznych, urzędom i sądom. Inni odbiorcy otrzymują dane dostarczone przez Ciebie tylko na Twoją prośbę, po udzieleniu nam niezbędnej zgody. W ramach świadczenia naszych usług zatrudniamy podmioty przetwarzające, które przyczyniają się do wypełnienia zobowiązań umownych, np. partnerów branży IT, firmy utylizujące dokumenty, wyspecjalizowanych sprzedawców detalicznych itp. Te podmioty przetwarzające są przez nas zobowiązane umową do spełniania wytycznych RODO i BDSG.

Czy udostępnione przez Ciebie dane będą przekazywane państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym?
Podane przez Ciebie dane nie będą w żadnym wypadku przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Jeśli w indywidualnych przypadkach życzysz sobie, aby podane przez Ciebie dane zostały przesłane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zrobimy to tylko za Twoją pisemną zgodą.

Czy w wyniku przetwarzania danych zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie?
Do przetwarzania dostarczonych przez Ciebie danych nie jest wykorzystywane w pełni zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie) zgodnie z art. 22 RODO.

Czas przetwarzania (kryteria usuwania)
Przetwarzanie dostarczonych przez Ciebie danych odbywa się tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia uzgodnionego umownie celu, zasadniczo dopóki istnieje z Tobą stosunek umowny. Po zakończeniu stosunku umownego przekazane przez Ciebie dane będą przetwarzane w celu spełnienia ustawowych wymogów przechowywania lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Po wygaśnięciu ustawowych okresów przechowywania i/lub ustaniu naszych uzasadnionych interesów dane dostarczone przez Ciebie zostaną usunięte.


Przewidywane terminy dotyczące obowiązków przechowywania danych mających zastosowanie do nas i naszych uzasadnionych interesów:
• Przestrzeganie handlowych i podatkowych okresów przechowywania. Terminy przechowywania lub dokumentacji tam określone wynoszą od dwóch do dziesięciu lat.
• Zabezpieczenie dowodów w ramach przepisów o przedawnieniu. Zgodnie z §§ 195 ff. Niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) te terminy przedawnienia mogą wynosić do 30 lat, przy czym zwykły okres przedawnienia wynosi trzy lata.
Informacje o Twoich prawach
• Prawo do informacji zgodnie z art. 15 RODO
Masz prawo do uzyskania na żądanie, bezpłatnie, informacji o tym, czy i jakie dane na Twój temat są przechowywane oraz w jakim celu.
• Prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 RODO
Masz prawo, by zażądać od administratora natychmiastowej korekty Twoich nieprawidłowych danych osobowych. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, masz prawo żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą dodatkowego oświadczenia.
• Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) zgodnie z art. 17 RODO
Masz prawo, by zażądać od administratora danych natychmiastowego usunięcia Twoich danych. Administrator danych ma obowiązek natychmiastowego usunięcia danych osobowych, jeżeli ma zastosowanie jedna z następujących przyczyn:
a) Cele, dla których zebrano dane osobowe, nie mają już zastosowania,
b) Odwołujesz swoją zgodę na przetwarzanie. Nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
c) Wyrażasz sprzeciw wobec przetwarzania. Nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
d) Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
e) Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państw członkowskich, którym podlega administrator,
f) Dane osobowe zostały zgromadzone w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1.
• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO oraz § 35 BDSG - masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków:
a) Podważasz poprawność Twoich danych osobowych,
b) Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale odmawiasz usunięcia danych,
c) Dane osobowe nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale potrzebujesz danych do dochodzenia, wykonywania lub obrony swoich praw,
d) Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO. Przetwarzanie będzie ograniczone do momentu ustalenia, czy przeważają uzasadnione powody administratora, czy Twoje.
Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO
Masz prawo do otrzymania od administratora podanych przez Ciebie danych w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu elektronicznego formacie. Nie możemy utrudniać przekazania danych innemu administratorowi.
Prawo do wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO
W tym celu skontaktuj się z administratorem przetwarzania (patrz wyżej).
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. d), 77 RODO w połączeniu z § 19 BDSG
Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza RODO, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W tym celu skontaktuj się z właściwym organem nadzorczym.
Wycofanie zgody zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO
Jeśli przetwarzanie opiera się na Twojej zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a (przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych), masz prawo do cofnięcia stosownej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu jej cofnięcia.

coffee
ZNAJDŹ MOJEGO
DYSTRYBUTORA NIVONA